ข่าวประชาสัมพันธ์


ด่วน! สพฐ. เปิดรับข้อเสนอขอทุนวิจัย (งบแผ่นดิน) ผ่าน วช. และ สวทน.

 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพหลักและเลขานุการร่วมในการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 2 เป้าหมายในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม ของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) คือ เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และเป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จัดส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณบูรณาการ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563  โดยให้จัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ตามแนวทางและเงื่อนไขที่ วช. และ สวทน. กำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 22 กันยายน 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านเป็นผู้นำในการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ความต้องการจำเป็นของพื้นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และส่งข้อเสนอเชิงหลักการผ่านเว็บไซต์ www.nrms.go.th ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

1. แนวทางการของบประมาณ แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 https://goo.gl/6FKxov

2. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) https://goo.gl/y78Hg8

3. แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) 

3.1 แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม https://goo.gl/XLE1Ts

3.2 แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม https://goo.gl/AKxbY2

4. แผนภาพ – แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม https://goo.gl/3qCpzL

5. เว็บไซต์ www.nrms.go.th

6. PowerPoint ของวิทยากร วช. และ สวทน. ในการประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบ 2563 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี https://goo.gl/eN6jBN

7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทำแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของ สพฐ. https://goo.gl/aguqmn

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : นายพิทักษ์ โสตถยาคม นักวิชาการศึกษา View : 6755

ติดต่อเรา


Your message has been sent. Thank you!

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.205.109.82
Online อยู่ : 1
วันนี้ 63
เมื่อวานนี้ 83
เดือนนี้ 1,266
ปีนี้ 35,871
รวมทั้งหมด 40,659
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : (02) 288-5878
Email :
email.innoobec.mm@gmail.com
We're on social networks