ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ลแะเทคโนโลยี (สวทช.) ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EECi) กิจกรรมการเรียนรู้สมองฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EECi) จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีความสามารถทำโครงงานสมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright มีความสามารถออกแบบและสร้างชิ้นงาน 3 มิติด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และมีความสามารถในการเข้าถึง NETPIE (Cloud Platform for Internet of Things) เป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ในกลุ่ม Auto Tech และ Digital Tech

รับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการและร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาครูและนักเรียนตามเงื่อนไขข้อกำหนดของโครงการฯ โดยกรอบข้อมูลลงในแบบตอบรับ Online : https://goo.gl/forms/jU7AXJSAYCBMx5zJ3 ภายในวันที่ 11มกราคม 2562

เอกสารแนบ

สพป.สพม. ว27

 

QR Code


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 250

ติดต่อเรา


Your message has been sent. Thank you!

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.205.109.82
Online อยู่ : 1
วันนี้ 63
เมื่อวานนี้ 83
เดือนนี้ 1,266
ปีนี้ 35,871
รวมทั้งหมด 40,659
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : (02) 288-5878
Email :
email.innoobec.mm@gmail.com
We're on social networks