ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับยุวทูตความดีที่ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ณ รัฐคูเวต ระหว่างวันที่ 7 - 14 มกราคม 2562

ผู้แทนนักเรียนในโครงการยุวทูตความดีฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คน ผู้ซึ่งมีความตื่นรู้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างชาญฉลาดได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้แทนเยาวชนไทยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนในรัฐคูเวต ระหว่างวันที่ 7 - 14 มกราคม 2562” คือ เด็กหญิงโซเฟีย บือชา เด็กชายฟารฮานคาน โมอัมเม็ดซาริน จากโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 เด็กหญิงอลิน อากาฌา อามิน โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เด็กชายวรัชญ์ วัฒนานิกร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 เด็กชายพีระภัทร  รามจันทร์ โรงเรียนบ้านควนประ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 และเด็กชายวรโชติ ทวีกิจเจริญชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เดินทางพร้อมด้วยผู้แทนครูในโครงการฯ จำนวน 1 คน คือ นางสาวฐานิยา งามศิริ ครูโรงเรียน วัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโลกทัศน์และต่อยอดองค์ความรู้ของยุวทูตความดีให้กว้างไกล รอบรู้ รอบด้าน รวมถึงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง การเสริมสร้างประสบการณ์ครั้งนี้มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ รัฐคูเวต ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการพัฒนา โลกทัศน์ของยุวทูตความดีตลอดการเดินทาง

 

 

Facebook :

https://www.facebook.com/553333991395997/posts/2159183427477704/

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 1702

ติดต่อเรา


Your message has been sent. Thank you!

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.205.109.82
Online อยู่ : 1
วันนี้ 63
เมื่อวานนี้ 83
เดือนนี้ 1,266
ปีนี้ 35,871
รวมทั้งหมด 40,659
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : (02) 288-5878
Email :
email.innoobec.mm@gmail.com
We're on social networks