ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ http://www.nesdb.go.th/article_attach/article_file_20170802145027.PDF

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ http://www.nesdb.go.th/article_attach/article_file_20170802145143.PDF

ข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา พ.ศ. 2560 เผยแพร่โดย : administrator View : 95

ติดต่อเรา


Your message has been sent. Thank you!

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.228.143.13
Online อยู่ : 1
วันนี้ 9
เมื่อวานนี้ 434
เดือนนี้ 8,068
ปีนี้ 11,969
รวมทั้งหมด 16,757
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : (02) 288-5878
Email :
email.innoobec.mm@gmail.com
We're on social networks