ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ http://www.nesdb.go.th/article_attach/article_file_20170802145027.PDF

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ http://www.nesdb.go.th/article_attach/article_file_20170802145143.PDF

ข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา พ.ศ. 2560 เผยแพร่โดย : administrator View : 117

ติดต่อเรา


Your message has been sent. Thank you!

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.90.12.112
Online อยู่ : 2
วันนี้ 34
เมื่อวานนี้ 27
เดือนนี้ 1,574
ปีนี้ 20,511
รวมทั้งหมด 25,299
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : (02) 288-5878
Email :
email.innoobec.mm@gmail.com
We're on social networks