เอกสารเผยแพร่ในโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เรียนรู้สู่เส้นทางอาชีพ นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

การสอนงานอาชีพสู่ความเป็นเลิศนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

ถอดบทเรียนความสำเร็จการจัดการเรียนรู้งานอาชีพ โครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (2553 – 2556) : เส้นทางการพัฒนาสู่ความสำเร็จ

ข้อมูล : เอกสารเผยแพร่ในโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เผยแพร่โดย : administrator View : 209

ติดต่อเรา


Your message has been sent. Thank you!

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.91.79.74
Online อยู่ : 1
วันนี้ 16
เมื่อวานนี้ 93
เดือนนี้ 4,202
ปีนี้ 18,253
รวมทั้งหมด 23,041
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : (02) 288-5878
Email :
email.innoobec.mm@gmail.com
We're on social networks