การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์ จาก...บทเรียนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สร้างนักประดิษฐ์ประกอบภาพยนตร์สั้น

การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 สิ่งประดิษฐ์ "Jigsaw Model"

 

 

การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สิ่งประดิษฐ์ “ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับไขมันในอาหาร”

 

 

การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ

กษา เขต 1 สิ่งประดิษฐ์ "E-Bug หุ่นยนต์ปลูกพืชอัตโนมัต"

 

การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สิ่งประดิษฐ์ "นวัตกรรมกักเก็บน้ำเลียนแบบสับปะรดสี"

การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สิ่งประดิษฐ์ "ชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนาม"

ข้อมูล : การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์ จาก...บทเรียนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สร้างนักประดิษฐ์ประกอบภาพยนตร์สั้น เผยแพร่โดย : administrator View : 181

ติดต่อเรา


Your message has been sent. Thank you!

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.205.109.82
Online อยู่ : 1
วันนี้ 63
เมื่อวานนี้ 83
เดือนนี้ 1,266
ปีนี้ 35,871
รวมทั้งหมด 40,659
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : (02) 288-5878
Email :
email.innoobec.mm@gmail.com
We're on social networks