นวัตกรรมการศึกษา


การเรียนการสอน
การบริหาร
การวิจัย
คุณธรรม
สิ่งแวดล้อม
ศักยภาพผู้เรียน
ต้านทุจริต
งานเชิงนโยบาย

ข่าวประชาสัมพันธ์


Latest Articles
Latest Articles
ALL
โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา และการใช้ Fabrication Lab”ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย

รุ่นที่ 1 สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันเสาร์ที่ 15 - วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018

"สิ่งประดิษฐ์ด้าน IoT หรือ Robotics เข้าประกวดในหัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย 4.0"

ด่วน! สพฐ. เปิดรับข้อเสนอขอทุนวิจัย (งบแผ่นดิน) ผ่าน วช. และ สวทน.

ขอให้บุคลากรของ สพฐ. ทั้งส่วนกลาง เขตพื้นที่ และโรงเรียน ที่ประสงค์จะขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2563 ให้ศึกษาแนวทางและเงื่อนไขการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม และจัดทำข้อเสนอแผนบูรณาการ ส่งเข้าสู่ระบบ NRMS ภายในวันที่ 2

การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว (Line Tracking Robot Contest 2018)

การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว (Line Tracking Robot Contest 2018)

การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย

รุ่นที่ 1 : วันเสาร์ที่ 15 – วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ครูระดับมัธยม จำนวน 100 คน รุ่นที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ครูระดับมัธยม จำนวน 100 คน (ปิดรับสมัครแล้วครับ) รุ่นที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 - วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 คร

การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ประจำปี 2561 จุดการแข่งขันภาคใต้ ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียน และการเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน

The Regional OBEC English Debate Competition 2018

Most Popular Articles
การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย

รุ่นที่ 1 : วันเสาร์ที่ 15 – วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ครูระดับมัธยม จำนวน 100 คน รุ่นที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ครูระดับมัธยม จำนวน 100 คน (ปิดรับสมัครแล้วครับ) รุ่นที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 - วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 คร

ด่วน! สพฐ. เปิดรับข้อเสนอขอทุนวิจัย (งบแผ่นดิน) ผ่าน วช. และ สวทน.

ขอให้บุคลากรของ สพฐ. ทั้งส่วนกลาง เขตพื้นที่ และโรงเรียน ที่ประสงค์จะขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2563 ให้ศึกษาแนวทางและเงื่อนไขการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม และจัดทำข้อเสนอแผนบูรณาการ ส่งเข้าสู่ระบบ NRMS ภายในวันที่ 2

Infographic


ติดต่อเรา


Your message has been sent. Thank you!

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.80.83.123
Online อยู่ : 1
วันนี้ 142
เมื่อวานนี้ 2,039
เดือนนี้ 10,072
ปีนี้ 13,755
รวมทั้งหมด 13,764
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : (02) 288-5878
Email :
email.innoobec.mm@gmail.com
We're on social networks