ข่าวประชาสัมพันธ์


5 ส. สร้างนิสัย สนก. ก้าวไกลพัฒนา

                  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมทำกิจกรรม  5 ส "5 ส. สร้างนิสัย สนก. ก้าวไกลพัฒนา" เนื่องในวันคล้ายสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี นำโดยท่านผอ. สนก. (นายอโณทัย ไทยวรรณศรี)
ผู้ชี่ยวชาญ สพฐ. (นางสาวสิริมา หมอนไหม และนางอรนุช มั่งมีสุขศิริ) ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร สนก. ทุกคน ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรให้มีความรู้้ความเข้าใจใน
หลักการ 5 ส. โดยการลงมือปฏิบัติจริง สร้างนิสัยของบุคลากรให้เกิดความเป็นระเบียบ มีความรับผิดชอบ วินัย ทำให้สภาพแวดล้อมในองค์กรมีความเหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
อันจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในองค์กร


ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 1734

ติดต่อเรา


Your message has been sent. Thank you!

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.205.109.82
Online อยู่ : 2
วันนี้ 68
เมื่อวานนี้ 83
เดือนนี้ 1,271
ปีนี้ 35,876
รวมทั้งหมด 40,664
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : (02) 288-5878
Email :
email.innoobec.mm@gmail.com
We're on social networks