ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 การขับเคลื่อนโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ Super administrator 21 มิ.ย. 61 90
2 หลักสูตรต้านทุจริต Super administrator 22 มิ.ย. 61 88
3 การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. Video Conference Super administrator 22 มิ.ย. 61 103
4 เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia) เป็นงานแสดงวัสดุ เทคโนโลยี อุปกรณ์ Super administrator 22 มิ.ย. 61 92
5 การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ 23 มิ.ย. 61 1,230
6 การประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 Youth Greenovation Awards 2018 Super administrator 23 มิ.ย. 61 152
7 การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ประจำปี 2561 จำนวน 4 ภูมิภาค (The Regional OBEC English Debate Competition 2018) Super administrator 12 ก.ค. 61 2,280
8 การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนักธุรกิจน้อยฯ Super administrator 26 ก.ค. 61 123
9 การประชุมและWorkshop การลงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และเพจเฟสบุ๊ค สนก. Super administrator 08 ส.ค. 61 103
10 กองทุนโรงเรียนประชารัฐ Super administrator 20 ส.ค. 61 242
11 การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ประจำปี 2561 จุดการแข่งขันภาคใต้ ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียน และการเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน นายพรชัย ถาวรนาน/นักวิชาการศึกษา 30 ส.ค. 61 178
12 การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย Super administrator 18 ก.ย. 61 6,247
13 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว (Line Tracking Robot Contest 2018) Super administrator 01 ก.ย. 61 230
14 ด่วน! สพฐ. เปิดรับข้อเสนอขอทุนวิจัย (งบแผ่นดิน) ผ่าน วช. และ สวทน. นายพิทักษ์ โสตถยาคม นักวิชาการศึกษา 07 ก.ย. 61 5,821
15 ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018 Super administrator 07 ก.ย. 61 239
16 โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา และการใช้ Fabrication Lab”ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย Super administrator 20 ก.ย. 61 2,692
17 สพฐ. ส่งคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นานาชาติในงาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2018) Super administrator 17 ต.ค. 61 505
18 การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ Super administrator 18 ต.ค. 61 230
19 เด็กไทยเจ๋ง คว้า 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ 5 รางวัลพิเศษ Special Awards ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ IEYI 2018 ที่ประเทศอินเดีย Super administrator 21 ต.ค. 61 2,865
20 ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน Super administrator 13 พ.ย. 61 192
21 แนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) น.ส.ณัฐรดา เนตรสว่าง 11 ธ.ค. 61 7,257
22 ขอเชิญรับฟังการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะ ในหน่วยงานและสถานศึกษา Super administrator 12 ธ.ค. 61 163
23 การส่งวิดีโอการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา Super administrator 17 ธ.ค. 61 130
24 ส่งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล น.ส.ณัฐรดา เนตรสว่าง 22 ธ.ค. 61 1,199
25 รับสมัครโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things Super administrator 04 ม.ค. 62 157
26 ขอแสดงความยินดีกับยุวทูตความดีที่ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ณ รัฐคูเวต ระหว่างวันที่ 7 - 14 มกราคม 2562 Super administrator 07 ม.ค. 62 1,546
27 “สพฐ. เดินหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เชิญ ผอ.สพป. ร่วมระดมความคิด” น.ส.ณัฐรดา เนตรสว่าง 26 ม.ค. 62 936
28 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดการวิจัยและนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก Super administrator 07 ก.พ. 62 55
29 กฟผ. ผนึกกำลัง สพฐ. สร้างโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Super administrator 09 ก.พ. 62 1,400
30 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 Super administrator 13 ก.พ. 62 2,710
31 แนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรีนคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา Super administrator 15 ก.พ. 62 169

ติดต่อเรา


Your message has been sent. Thank you!

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.228.143.13
Online อยู่ : 5
วันนี้ 21
เมื่อวานนี้ 434
เดือนนี้ 8,080
ปีนี้ 11,981
รวมทั้งหมด 16,769
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : (02) 288-5878
Email :
email.innoobec.mm@gmail.com
We're on social networks