Blog Archives

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพโครงการนักธุรกิจน้อยฯ อย่างไม่เป็นทางการ (ร่างประกาศดังแนบ)

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ต้องเข้าร่วมนำเสนอและจัดนิทรรศการผลงานฯ ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น จังหวัดปทุมธานี
สำหรับครูเจ้าของผลงาน และครูที่ปรึกษาผลงานนักเรียน (ผลงานละ 1 คน) ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ให้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน พัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพฯ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2561
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Posted in หนังสือราชการ

การขับเคลื่อนโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ

วันที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น.
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี
พร้อมด้วย ผู้บริหารจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ สวนสมเด็จฯ จตุจักร กทม.

โดยได้นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ” ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี นักเรียนมีความสุข เป็นไปตามพระราโชบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ได้กล่าวชื่นชม สพฐ. ที่ดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

Posted in หนังสือราชการ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Posted in หนังสือราชการ

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบสอง ระดับประเทศ)

หนังสือแจ้ง-ประถม
หนังสือแจ้ง-มัธยม
ประกาศผล
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -1
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -2
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -3
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -4
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -5
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -6
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -7
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -8
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -9

Posted in หนังสือราชการ

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (Asean Youth Leader – AYL)

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (Asean Youth Leader – AYL)

Posted in หนังสือราชการ

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

Posted in หนังสือราชการ

ติดต่อประสานงานการประชุมปฏิบัติการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและรับมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017 (ห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)

ติดต่อประสานงานการประชุมปฏิบัติการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและรับมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017 (ห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรริเวอร์ไซด์ สะพานซังฮี้ กทม. และอาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ.
ติดต่อ – ประสานงาน

คุณนิภาพร ไชยสีมา (ก้อย) โทร. 061-9565572
คุณสุดาพร หลวงนิหาร (สุ) โทร. 086-9376926

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

การสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดคลิกที่นี่
 
 

Posted in ข้อมูล รร.ประชารัฐ, ด่วนที่สุด, ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

อุบลฯต้นแบบหมู่บ้านช่อสะอาดต้านคอร์รัปชัน สี่แยกข่าวอีสานใต้

Posted in หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

North - Google Drive

การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ประจำปี..

4 likes, 0 comments1 week ago

Young Ambassadors of Virtue By OBEC

5 likes, 0 comments2 weeks ago

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา | สนก.

การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ http://203.159.154.241/inno_obec/index.php?module=info_view&cluster_id=30&id=9

9 likes, 0 comments4 weeks ago

การขับเคลื่อนโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ | สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

การขับเคลื่อนโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ http://203.159.154.241/innogoth/?p=171817

1 likes, 0 comments1 month ago

ร่วมปฏิรูปประเทศ

1 likes, 0 comments1 month ago

Translate »