Blog Archives

การขับเคลื่อนโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ

วันที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น.
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี
พร้อมด้วย ผู้บริหารจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ สวนสมเด็จฯ จตุจักร กทม.

โดยได้นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ” ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี นักเรียนมีความสุข เป็นไปตามพระราโชบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ได้กล่าวชื่นชม สพฐ. ที่ดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

ติดต่อประสานงานการประชุมปฏิบัติการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและรับมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017 (ห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)

ติดต่อประสานงานการประชุมปฏิบัติการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและรับมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017 (ห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรริเวอร์ไซด์ สะพานซังฮี้ กทม. และอาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ.
ติดต่อ – ประสานงาน

คุณนิภาพร ไชยสีมา (ก้อย) โทร. 061-9565572
คุณสุดาพร หลวงนิหาร (สุ) โทร. 086-9376926

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

การสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดคลิกที่นี่
 
 

Posted in ข้อมูล รร.ประชารัฐ, ด่วนที่สุด, ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

วิดีทัศน์ ประมวลกิจกรรมงาน Symposium นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

วิดีทัศน์ ประมวลกิจกรรมงาน Symposium นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คลิก

Posted in กลุ่มงานภายใน, ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

ลงทะเบียนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ

ขอความร่วมมือให้ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อนำเสนอ สพฐ. หาแนวทางการสนับสนุนหรือทุนการศึกษาและรายงานต่อ ครม.ต่อไป http://203.159.154.241/innogoth/?page_id=170023
หมายเหตุ  1 รางวัลต่อการกรอก 1 ครั้ง

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น…ผลการลงทะเบียนขอทุนวิจัยโรงเรียน ICU (ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560)

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น…ผลการลงทะเบียนขอทุนวิจัยโรงเรียน ICU ดังนี้ (เช็คเบื้องต้นโรงเรียนICUที่เสนอขอทุนวิจัย(29พ.ค.เวลา 24.00 น.) (ปิดรับสมัครขอทุน 31 พ.ค.)

Posted in ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารและสื่อประกอบโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร”

ดาวโหลดไฟล์ คลิกที่นี่

Posted in ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

ประกาศผลการคัดเลือก เคาโครงสิ่งประดิษฐจากเอกสารรายงานผลงานสิ่งประดิษฐ ระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดผลการคัดเลือก
*** ขอให้ทุกทีมเตรียมผลงานเพื่อมานำเสนอประมาณต้นเดือน ก.ย. จะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ****

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการสิ่งประดิษฐ์ ปี 2559

cover

ดาวน์โหลดจาก https://drive.google.com/file/d/0B2BaDoesASowZjlIRW1sV1h0WjZZenlEN1NwckJCcDRWZGEw/view?usp=drivesdk

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

แบบประเมินค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร และ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล

ดาวน์โหลด

แบบประเมินค่ายและแบบสรุปรายงาน
โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม

หรือคลิกที่นี่ 

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ
Translate »