ติดต่อประสานงานการประชุมปฏิบัติการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและรับมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017 (ห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)

ติดต่อประสานงานการประชุมปฏิบัติการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและรับมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017 (ห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรริเวอร์ไซด์ สะพานซังฮี้ กทม. และอาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ.

ติดต่อ – ประสานงาน

  • คุณนิภาพร ไชยสีมา (ก้อย) โทร. 061-9565572
  • คุณสุดาพร หลวงนิหาร (สุ) โทร. 086-9376926
Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

Leave a Reply

Translate »