ติดต่อประสานงานการประชุมปฏิบัติการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและรับมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017 (ห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)

ติดต่อประสานงานการประชุมปฏิบัติการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและรับมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017 (ห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรริเวอร์ไซด์ สะพานซังฮี้ กทม. และอาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ.

ติดต่อ – ประสานงาน

  • คุณนิภาพร ไชยสีมา (ก้อย) โทร. 061-9565572
  • คุณสุดาพร หลวงนิหาร (สุ) โทร. 086-9376926
Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

Leave a Reply

ข่าวประชาสัมพันธ์

Photos from Innoobecgoth's post

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ..

1 likes, 0 comments1 hour ago

OBECYoungInventor

5 likes, 0 comments2 hours ago

Photos from Innoobecgoth's post

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (กลุ่ม วคส.) ร่วมกับมูลนิธิเปรม..

8 likes, 0 comments4 hours ago

ข้อมูลบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 (1,246 โรงเรียน)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..

0 likes, 0 comments5 hours ago

การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชารัฐของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ..

4 likes, 0 comments7 hours ago

Translate »