ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพโครงการนักธุรกิจน้อยฯ อย่างไม่เป็นทางการ (ร่างประกาศดังแนบ)

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ต้องเข้าร่วมนำเสนอและจัดนิทรรศการผลงานฯ ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น จังหวัดปทุมธานี

สำหรับครูเจ้าของผลงาน และครูที่ปรึกษาผลงานนักเรียน (ผลงานละ 1 คน) ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ให้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน พัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพฯ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2561

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Posted in หนังสือราชการ

Leave a Reply

ข่าวประชาสัมพันธ์

Photos from Innoobecgoth's post

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ..

1 likes, 0 comments1 hour ago

OBECYoungInventor

5 likes, 0 comments2 hours ago

Photos from Innoobecgoth's post

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (กลุ่ม วคส.) ร่วมกับมูลนิธิเปรม..

8 likes, 0 comments4 hours ago

ข้อมูลบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 (1,246 โรงเรียน)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..

0 likes, 0 comments5 hours ago

การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชารัฐของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ..

4 likes, 0 comments7 hours ago

Translate »