ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพโครงการนักธุรกิจน้อยฯ อย่างไม่เป็นทางการ (ร่างประกาศดังแนบ)

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ต้องเข้าร่วมนำเสนอและจัดนิทรรศการผลงานฯ ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น จังหวัดปทุมธานี

สำหรับครูเจ้าของผลงาน และครูที่ปรึกษาผลงานนักเรียน (ผลงานละ 1 คน) ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ให้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน พัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพฯ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2561

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Posted in หนังสือราชการ

Leave a Reply

Translate »