ต้นแบบโรงเรียนในฝันรับเกียรติบัตร
ทีมงานได้ลงทะเบียนข้อมูลสำหรับพิมพ์เกียรติบัตรโรงเรียนไว้ในระบบแล้ว อย่าลงทะเบียนซ้ำ! คลิกที่ข้อ 2 แล้วกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม โดยเลือกชื่อโรงเรียน คลิกวงกลมที่อยู่หน้า สพป. หรือ สพม. แล้วเลือกสังกัด และ คลิกวงกลมที่อยู่หน้าเลขรุ่น แล้วเลือกวัน เดือน ปีที่ผ่านการรับรอง ตรวจสอบทุกช่อง ทุกบรรทัด และแก้ให้ถูกต้องก่อน แล้วจึงกดปุ่มพิมพ์ค่ะ ถ้าเลือกข้อมูลผิดแม้แต่นิดเดียว ระบบจะแจ้งว่าไม่พบข้อมูล จงแก้ไขให้ถูกแล้วกดปุ่มพิมพ์ใหม่ค่ะ

เชิญโรงเรียนในฝันทุกรุ่นที่ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบแล้ว พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนและสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้พัฒนาโรงเรียนจนผ่านการรับรอง อนึ่ง เพื่อป้องกันการลงทะเบียนซ้ำ เนื่องจากมีครูหรือศึกษานิเทศก์และคณะทำงานได้ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้ว โปรดดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

  1. ดู วัน เดือน ปี ที่ผ่านการรับรอง
  2. พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับโรงเรียน (พิมพ์ซ้ำได้) ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนกดปุ่มพิมพ์ หากระบบยังแจ้งว่าไม่มีข้อมูล จึงทำข้อ 3 แล้วย้อนกลับมาทำข้อ 2 ใหม่
  3. ทำข้อ 2 ใหม่ให้ถูกต้องสัก 3 ครั้ง ถ้ายังทำไม่ได้ จึงแจ้ง paichits05@gmail.com จะแก้ปัญหาให้ (อย่าพยายามขุดรูมุดเข้าไปลงทะเบียนใหม่เองในตอนนี้ เพราะจะได้เลขที่เกียรติบัตรเป็น ๒๕๕๘/... ซึ่งขัดแย้งกับลายเซ็นของท่านเลขาฯ ที่ได้เกษียณไปแล้วในปลายปี ๒๕๕๖)
  4. พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน (พิมพ์ซ้ำได้) ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนกดปุ่มพิมพ์ หากระบบแจ้งว่าไม่มีข้อมูล โปรดติดต่อ paichits05@gmail.com
หากมีปัญหาติดต่อที่ paichits05@gmail.com    
อย่าพยายามขุดรูมุดเข้าไปลงทะเบียนใหม่เองในตอนนี้ เพราะจะได้เลขที่เกียรติบัตรเป็น ๒๕๕๘/... ซึ่งขัดแย้งกับลายเซ็นของท่านเลขาฯ ที่ได้เกษียณไปแล้วในปลายปี ๒๕๕๖


 


บ้านครูไผ่ ไปหน้าแรกโรงเรียนในฝัน สพฐ.toeic

Free Website Counter
Hit Counter