ระบบรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)


วัตถุประสงค์

 

๑. เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลโรงเรียนที่มีความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

 

คู่มือการใช้งาน ชื่อเข้าใช้งานระบบ

ติดต่อสอบถามการใช้งานผ่าน Application Line

System © 2018