สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์
“ส.ป.ค.ร.”
“Kanthararom’s Teacher-Parents Association”
Aj.TAM