กรุณาอ่านคำชี้แจง

คำชี้แจง : เรียนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการดังนี้

  1. ขอให้ สพม. ดำเนินการส่งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
  2. หลังจากผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ขอให้ สพม. ดำเนินการสรุปรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เสนอ สพฐ. โดยจัดส่งเอกสาร มายัง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 เขตดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 10300 (ส่วนเอกสารรับรองโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ ให้เก็บเป็นหลักฐานไว้ที่ สพม.)
  3.  หากมีข้อคำถามสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 โทร 02 288 5878 โทรสาร 02 288 5886 E-mail : innoobec.qschool@gmail.com และ line square โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา ตาม QR code ด้านล่างนี้
  4. แนวทางดำเนินงานการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยม ดาวน์โหลด
  5. ตัวย่างข้อมูลที่ต้องส่งแบบ EXCEL  และ ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องแบบ PDF 

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล

1.ตรวจสอบ รหัสกระทรวง 10 หลัก และ รายชื่อโรงเรียน

2. จัดเตรียมไฟล์เพื่ออัพโหลดไฟล์ ดังนี้

  • 2.1 ข้อมูลไฟล์ EXCEL ที่รวมรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดทุกอำเภอของ สพม. 1 ไฟล
  • 2.2 เอกสาร (ไฟล์ PDF) รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ที่คณะกรรมการลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว 1 ไฟล์

3.กรอกรายละเอียดผู้ให้ข้อมูล แล้วกดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบรายชื่อเขตที่ส่งข้อมาแล้วด้านล่างนี้


ติดต่อสอบถามโดยเข้าไลน์กลุ่ม